English
Astrids stugor            

att hyra på Kroppefjäll i Dalsland 

 

 

Stigarna

 

Vår bygd är glest befolkad, med stigar och lugna grusvägar man kan promenera eller cykla på (cyklar finns att låna för våra gäster).

 

Det finns stigar överallt i skogen, en del utmärkta, men andra får man hitta själv, men ta med kompassen! Den som har ögonen inställda ser torpruiner, stenmurar och odlingsrösen var hon går – även uppe på Kroppefjäll. Det är minne från 1800-talet då varje något så när jämn jordplätt var uppodlad av ett talrikt och fattigt folk, varav många sedan emigrerade till Amerika.

 

Karolinervägen går förbi inte långt bort – den börjar i Dals Rostock och slutar i Järbo på andra sidan Kroppefjäll. Mitt på Fjället finns en övernattningsstuga, en dryg halvmil från oss.


 

 

 

 

Året

Vår

 

Sommar

 

Höst

 

Vinter